Cel projektu

"Szkolenia dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. D z bezpiecznej i ekonomicznej jazdy autobusem"

Celem projektu jest podniesienie umiejętności kierowców autobusów z województwa łódzkiego w zakresie bezpiecznej i ekonomicznej jazdy poprzez wzrost kompetencji i umiejętności kierowców w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ekonomiczności jazdy autobusem.